ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ มุ่งประโยชน์ส่วนรวม มีเกียรติและศักดิ์ศรีแห่งความเป็นข้าราชการ ไม่ใช้หน้าที่และอำนาจเพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือพวกพ้อง

“สตรีและครอบครัวมั่นคง สังคมเสมอภาค”

🤩 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ เจ้าหน้าที่จ้างเหมาบริการ 🤩

22 พ.ย. 2565

1681 view

จีรานันท์ เอี่ยมวิวัฒน์

🤩 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ
เจ้าหน้าที่จ้างเหมาบริการ 🤩


🎈 ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ช่วยปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
และตำแหน่งเจ้าหน้าที่ช่วยปฏิบัติงานด้านการพัสดุ
ข้อมูลเพิ่มเติมและรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อ
นางสาวอิงอร ขันตยาภรณ์ หมายเลขโทรศัพท์ 0 2659 6763, 09 8361 6416
.
📣 ติดตามข่าวสาร สค.ได้ที่
เว็บไซต์: https://www.dwf.go.th/
เพื่อนครอบครัว: http://www.xn--42ca5dfr6ac6azcd1c9c9f0e.com/
LINE Official: @linefamily

ประกาศรับสมัครงาน อื่นๆ

Share

icon