ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ มุ่งประโยชน์ส่วนรวม มีเกียรติและศักดิ์ศรีแห่งความเป็นข้าราชการ ไม่ใช้หน้าที่และอำนาจเพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือพวกพ้อง

“สตรีและครอบครัวมั่นคง สังคมเสมอภาค”

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก

4 พ.ย. 2563 : ซื้อวัสดุอุปกรณ์หลักสูตรระยะสั้น 1 เดือน(หลักสูตรการทำพานบายศรีและร้อยมาลัย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4 พ.ย. 2563 : ซื้อวัสดุอุปกรณ์หลักสูตรระยะสั้น 1 เดือน(หลักสูตรการทำขนมไทย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4 พ.ย. 2563 : ซื้อวัสดุอุปกรณ์หลักสูตรระยะสั้น 1 เดือน (หลักสูตรการทำขนมไทย,หลักสูตรการปักผ้า) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4 พ.ย. 2563 : ซื้อวัสดุอุปกรณ์หลักสูตรระยะสั้น 1 เดือน (หลักสูตรการจักสาน,หลักสูตรการทำบายศรีและร้อยมาลัย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4 พ.ย. 2563 : ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน(ตู้เก็บเอกสารบานเลื่อน)ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4 พ.ย. 2563 : ซื้อวัสดุอุปกรณ์หลักสูตรระยะสั้น 1 เดือน (หลักสูตรจักสาน,หลักสูตรการทำพานบายศรีและร้อยมาลัย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4 พ.ย. 2563 : ซื้อวัสดุอุปกรณ์หลักสูตรระยะสั้น 1 เดือน(หลักสูตรการทำพานบายศรีและร้อยมาลัย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4 พ.ย. 2563 : ซื้อวัสดุอุปกรณ์หลักสูตรระยะสั้น 1 เดือน(หลักสูตรการทำขนมไทย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4 พ.ย. 2563 : ซื้อวัสดุอุปกรณ์หลักสูตรระยะสั้น 1 เดือน (หลักสูตรการทำขนมไทย,หลักสูตรการปักผ้า) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4 พ.ย. 2563 : ซื้อวัสดุอุปกรณ์หลักสูตรระยะสั้น 1 เดือน (หลักสูตรการจักสาน,หลักสูตรการทำบายศรีและร้อยมาลัย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4 พ.ย. 2563 : ซื้อครุภัณฑ์การศึกษา (งบลงทุน) จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4 พ.ย. 2563 : ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (งบลงทุน) พัดลมติดผนัง ๓ ใบพัด จำนวน ๖ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
icon