ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ มุ่งประโยชน์ส่วนรวม มีเกียรติและศักดิ์ศรีแห่งความเป็นข้าราชการ ไม่ใช้หน้าที่และอำนาจเพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือพวกพ้อง

“สตรีและครอบครัวมั่นคง สังคมเสมอภาค”

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก

14 มิ.ย. 2566 : ซื้อวัสดุตกแต่งสถานที่ โครงการส่งเสริมอาชีพเพื่อสตรีและครอบครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 มิ.ย. 2566 : ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการฝึกอบรมอาชีพในสถาบัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ หลักสูตรตัดผมชายขั้นสูง รุ่นที่ ๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 มิ.ย. 2566 : ซื้อวัสดุในการฝึกอบรมอาชีพในสถาบัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ หลักสูตรอาหารตามสั่งสร้างรายได้ รุ่นที่ ๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 มิ.ย. 2566 : ซื้อวัสดุในการฝึกอบรมอาชีพในสถาบัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ หลักสูตรการทำเค้กและแต่งหน้าเค้ก รุ่นที่ ๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 มิ.ย. 2566 : จ้างฉีดกำจัดปลวก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 มิ.ย. 2566 : ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการฝึกอบรมอาชีพ รุ่นที่ 65.2 หลักสูตรนวดไทยเพื่อสุขภาพ 150 ชั่วโมง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 มิ.ย. 2566 : ซื้อวัสดุประจำตัวผู้รับการฝึกอบรมอาชีพ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7 มิ.ย. 2566 : จ้างจัดกิจกรรม ?Thailands International Diversity, Equity, and Inclusion Day? โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2 มิ.ย. 2566 : ซื้อวัสดุกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาทักษะอาชีพแก่สตรีและครอบครัว หลักสูตรระยะสั้น 7 วัน จำนวน 2 หลักสูตร หลักสูตรอาหารไทยและเบเกอรี่ และหลักสูตรอาหารจานเดียวและเบเกอรี่โฮมเมด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31 พ.ค. 2566 : ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 พ.ค. 2566 : จ้างปรับปรุงซ่่อมแซมหลังคาอาคารสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 พ.ค. 2566 : ซื้อวัสดุฝึกอบรม ภายใต้กิจกรรมสร้างชีวิตใหม่ให้สตรีและครอบครัว กลุ่มสตรีบ้านแม่สุกเหนือ ม.1 ต.แม่สุก อ.แม่ใจ จ.พะเยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง