ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ มุ่งประโยชน์ส่วนรวม มีเกียรติและศักดิ์ศรีแห่งความเป็นข้าราชการ ไม่ใช้หน้าที่และอำนาจเพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือพวกพ้อง

“สตรีและครอบครัวมั่นคง สังคมเสมอภาค”

💙 จากผู้เรียนฝึกอบรมอาชีพ สู่ การประกอบอาชีพที่ตั้งใจ มั่นใจ สร้างงาน สร้างอาชีพ "หลักสูตร ฝึกทักษะเสริมสวยเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต" Beauty For a Better Life

22 ก.พ. 2567

65 view

จีรานันท์ เอี่ยมวิวัฒน์

💙 จากผู้เรียนฝึกอบรมอาชีพ สู่ การประกอบอาชีพที่ตั้งใจ มั่นใจ สร้างงาน สร้างอาชีพ
"หลักสูตร ฝึกทักษะเสริมสวยเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต" Beauty For a Better Life
👏 สนับสนุนโดย บริษัทชั้นนำการเสริมสวย ลอรีอัล (ประเทศไทย) กับความร่วมมือกับ กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

.
📣 ติดตามข่าวสาร สค.ได้ที่
เว็บไซต์: https://www.dwf.go.th/
เพื่อนครอบครัว: http://www.xn--42ca5dfr6ac6azcd1c9c9f0e.com/
LINE Official: @linefamily

ประชาสัมพันธ์ อื่นๆ

Share