ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ มุ่งประโยชน์ส่วนรวม มีเกียรติและศักดิ์ศรีแห่งความเป็นข้าราชการ ไม่ใช้หน้าที่และอำนาจเพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือพวกพ้อง

“สตรีและครอบครัวมั่นคง สังคมเสมอภาค”

🤓 สำนักงานเลขานุการกรม กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว เปิดรับสมัครเจ้าหน้าที่จ้างเหมาบริการ ดังนี้ ☘ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ช่วยปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล จำนวน 1 อัตรา ☘ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ช่วยปฏิบัติงานด้านการพัสดุ จำนวน 1 อัตรา (อัตราเงินเดือน 15,000 บาท)

15 พ.ย. 2565

1578 view

จีรานันท์ เอี่ยมวิวัฒน์

🤓 สำนักงานเลขานุการกรม กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว เปิดรับสมัครเจ้าหน้าที่จ้างเหมาบริการ ดังนี้
☘ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ช่วยปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล จำนวน 1 อัตรา
☘ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ช่วยปฏิบัติงานด้านการพัสดุ จำนวน 1 อัตรา
(อัตราเงินเดือน 15,000 บาท)


💾 คุณสมบัติทั่วไป
✨ ได้รับวุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน
✨ มีอายุไม่เกิน 45 ปี บริบูรณ์
✨ มีความรู้ความสามารถด้านโปรแกรมคอมพิวเตอร์ Microsoft Office เป็นอย่างดี
✨ มนุษยสัมพันธ์ดี และมีใจรักงานบริการ
🗂 รายละเอียดเพิ่มเติมและใบสมัครสามารถ Scan QR Code หรือคลิ๊กเลย
.
📣 ติดตามข่าวสาร สค.ได้ที่
เว็บไซต์: https://www.dwf.go.th/
เพื่อนครอบครัว: http://www.xn--42ca5dfr6ac6azcd1c9c9f0e.com/
LINE Official: @linefamily

ประกาศรับสมัครงาน อื่นๆ

Share