ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ มุ่งประโยชน์ส่วนรวม มีเกียรติและศักดิ์ศรีแห่งความเป็นข้าราชการ ไม่ใช้หน้าที่และอำนาจเพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือพวกพ้อง

“สตรีและครอบครัวมั่นคง สังคมเสมอภาค”

#เรียนฟรี #ไม่มีค่าใช้จ่าย 🏛 สถานคุ้มครองและพัฒนาอาชีพ บ้านเกร็ดตระการ กรุงเทพฯ มีโครงการดีๆ สร้างงาน สร้างอาชีพ 💐 พบกับหลักสูตร"การทำเครื่องหอมไทย" 💐

9 เม.ย. 2565

581 view

-

#เรียนฟรี  #ไม่มีค่าใช้จ่าย

🏛 สถานคุ้มครองและพัฒนาอาชีพ บ้านเกร็ดตระการ กรุงเทพฯ

มีโครงการดีๆ สร้างงาน สร้างอาชีพ


💐 พบกับหลักสูตร"การทำเครื่องหอมไทย" 💐

👉การทำเทียนอบ

👉เเป้งพวง

👉น้ำปรุงดอกไม้ไทย

👉ยาดมสมุนไพร

👉พิมเสนน้ำ

👉ยาดมส้มโอมือ


📲 ผู้ที่สนใจสามารถลงทะเบียนสมัครได้ที่ :

https://forms.gle/s11uYy9voRPTScu39

☎️  สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร 062-242-0943 / 098-629-5728

.

📢 ติดตามข่าวสาร สค.ได้ที่

เว็บไซต์ : https://www.dwf.go.th/ 

เพื่อนครอบครัว : http://www.xn--42ca5dfr6ac6azcd1c9c9f0e.com/

Facebook : https://www.facebook.com/sorkor023068633

Youtube : https://www.youtube.com/channel/UCXtsy6w-fx3fkESr-C6UaAA

Instagram : https://instagram.com/pr.dwf123?utm_medium=copy_link  

.

#กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว

#กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

เกี่ยวกับ สค. อื่นๆ

Share

icon