ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ มุ่งประโยชน์ส่วนรวม มีเกียรติและศักดิ์ศรีแห่งความเป็นข้าราชการ ไม่ใช้หน้าที่และอำนาจเพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือพวกพ้อง

“สตรีและครอบครัวมั่นคง สังคมเสมอภาค”

ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวฯ จังหวัดลำปาง ประชาสัมพันธ์ เปิดรับสมัคร 🎈หลักสูตรฝึกอาชีพระยะสั้น 5 วัน 🎈 👩🏾‍🍳 #หลักสูตรการทำอาหารจานเดียว 👨🏾‍🍳

7 เม.ย. 2565

623 view

-

📢โอกาส ดี ๆ มาถึงแล้ว มองหาอาชีพ มองหางาน มาเรียนกับเรา📢
ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวฯ จังหวัดลำปาง
ประชาสัมพันธ์ เปิดรับสมัคร
🎈หลักสูตรฝึกอาชีพระยะสั้น 5 วัน 🎈

ฝึกอาชีพในสถาบัน #ไม่มีพื้นฐานก็เรียนได้
ฝึกอาชีพฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย #เรียนฟรี มีที่พัก อาหาร ตลอดหลักสูตร
✏️รับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
📣การดำเนินกิจกรรมเป็นไปมาตราการป้องกันโรคในพื้นที่จังหวัดลำปางกำหนด
📞 ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ :
0 5482 9709 หรือ 0 5482 9734
กลุ่มส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาอาชีพ
(ในวันและเวลาราชการ)
📌สามารถสมัครแบบออนไลน์ได้ที่กดได้ที่นี่
📲 สามารถติดตาม (วัน, เวลา) กิจกรรมเรียนและรายชื่อผู้ผ่านการลงทะเบียน ผ่านช่องทาง facebook เว็บไซต์ ของศูนย์เรียนรู้ฯ จ.ลำปาง

เกี่ยวกับ สค. อื่นๆ

Share