ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ มุ่งประโยชน์ส่วนรวม มีเกียรติและศักดิ์ศรีแห่งความเป็นข้าราชการ ไม่ใช้หน้าที่และอำนาจเพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือพวกพ้อง

“สตรีและครอบครัวมั่นคง สังคมเสมอภาค”

ประกาศกรมฯ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (ส่วนภูมิภาค)

3 ก.พ. 2565

404 view

กลุ่มบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล สค.

หากมีข้อสงสัยหรือสอบถามเพิ่มเติมสามารถโทรสอบถามได้ที่เบอร์โทรศัพท์ตามรายละเอียดประกาศรับสมัครฯ

ดาวน์โหลดใบสมัคร

ประกาศรับสมัครงาน อื่นๆ

Share