ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ มุ่งประโยชน์ส่วนรวม มีเกียรติและศักดิ์ศรีแห่งความเป็นข้าราชการ ไม่ใช้หน้าที่และอำนาจเพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือพวกพ้อง

“สตรีและครอบครัวมั่นคง สังคมเสมอภาค”

✨สร้างโอกาส 👀มองหาทางเลือก (เรียนฟรี) 🟡จันทร์ - 🔵ศุกร์ เท่านั้น เพียง 5 วัน ที่ศูนย์สตรีฯ 72 พรรษา ลำพูน ▶️หลักสูตรระยะสั้น 5 วัน (ระยะสั้น 5 วัน : 30 ชั่วโมง)

16 พ.ค. 2567

309 view

กชนุช ทองอุไร

✨สร้างโอกาส 👀มองหาทางเลือก (เรียนฟรี) 🟡จันทร์ - 🔵ศุกร์ เท่านั้น เพียง 5 วัน ที่ศูนย์สตรีฯ 72 พรรษา ลำพูน
▶️หลักสูตรระยะสั้น 5 วัน
(ระยะสั้น 5 วัน : 30 ชั่วโมง)

👁️หลักสูตร ต่อขยตามืออาชีพ รุ่นที่ 2 เรียนจันทร์ – ศุกร์
(20 - 27 พ.ค. 67)
เรียนรู้และฝึกปฏิบัติจริง ได้แก่
✅เทคนิคต่อขนตาเส้นต่อเส้น
✅การออกแบบทรงขนตา
✅เทคนิคต่อขนตาทรงต่าง ๆ
✅เทคนิคการถอดขนตา
✅การบำรุงและดูแลรักษาอุปกรณ์

📝📱กรอกสมัครฝึกอาชีพออนไลน์ ได้ทางเว็บไซต์ศูนย์ฯ หรือ คลิกตามลิงค์นี้ ได้เลย
https://line.me/R/ti/g/eMwVwkmmUu

📞โทรสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 053 – 092420 ต่อ 24 กลุ่มส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาอาชีพ

กิจกรรม สค. อื่นๆ

Share

icon