ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ มุ่งประโยชน์ส่วนรวม มีเกียรติและศักดิ์ศรีแห่งความเป็นข้าราชการ ไม่ใช้หน้าที่และอำนาจเพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือพวกพ้อง

“สตรีและครอบครัวมั่นคง สังคมเสมอภาค”

✨สร้างโอกาส 👀มองหาทางเลือก (เรียนฟรี) 💛จันทร์ - 🩵ศุกร์ เท่านั้น เพียง 5 วัน ที่ศูนย์สตรีฯ 72 พรรษา ลำพูน

9 พ.ค. 2567

199 view

กชนุช ทองอุไร

✨สร้างโอกาส 👀มองหาทางเลือก (เรียนฟรี) 💛จันทร์ - 🩵ศุกร์ เท่านั้น เพียง 5 วัน ที่ศูนย์สตรีฯ 72 พรรษา ลำพูน
▶️หลักสูตรระยะสั้น 5 วัน
(ระยะสั้น 5 วัน : 30 ชั่วโมง)
🍡หลักสูตร วุ้นหรรษาแฟนซี
เรียนจันทร์ – ศุกร์
(13 - 17 พ.ค. 67)
เรียนรู้และฝึกปฏิบัติจริง
📝📱กรอกสมัครฝึกอาชีพออนไลน์ ได้ทางเว็บไซต์ศูนย์ฯ หรือ คลิกตามลิงค์นี้ ได้เลย
📞โทรสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 053 – 092420 ต่อ 24 กลุ่มส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาอาชีพ


กิจกรรม สค. อื่นๆ

Share

icon