ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ มุ่งประโยชน์ส่วนรวม มีเกียรติและศักดิ์ศรีแห่งความเป็นข้าราชการ ไม่ใช้หน้าที่และอำนาจเพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือพวกพ้อง

“สตรีและครอบครัวมั่นคง สังคมเสมอภาค”

สค. ร่วมพิธีเปิดโครงการบูรณาการกลไกเพื่อการคุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง พื้นที่นำร่อง จังหวัดสุพรรณบุรี “จังหวัดปลอดภัย คนไทยไม่ไร้บ้าน”

12 ก.พ. 2567

41 view

ธรรมรัตน์ ศิริรัตน์พาณิชกุล

วันจันทร์ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 14.00 น. นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการบูรณาการกลไกเพื่อการคุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง พื้นที่นำร่อง จังหวัดสุพรรณบุรี “จังหวัดปลอดภัย คนไทยไม่ไร้บ้าน” พร้อมด้วย นายณัฐภัทร สุวรรณประทีป ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี กล่าวต้อนรับ นายอนุกูล ปีดแก้ว ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ พร้อมด้วยนางจตุพร โรจนพานิช อธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กล่าวรายงาน โดยมี นายธนสุนทร สว่างสาลี อธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว พร้อมด้วย คณะผู้บริหารกระทรวงฯ และทีม พม. หนึ่งเดียวจังหวัดสุพรรณบุรี เข้าร่วม ณ วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี

ประชาสัมพันธ์ อื่นๆ

Share