ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ มุ่งประโยชน์ส่วนรวม มีเกียรติและศักดิ์ศรีแห่งความเป็นข้าราชการ ไม่ใช้หน้าที่และอำนาจเพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือพวกพ้อง

“สตรีและครอบครัวมั่นคง สังคมเสมอภาค”

✨วันคนพิการสากล✨ International Day of Persons with Disabilities👩🏻‍🦼 👨🏻‍🦼

3 ธ.ค. 2566

101 view

จีรานันท์ เอี่ยมวิวัฒน์

✨วันคนพิการสากล✨
International Day of Persons with Disabilities👩🏻‍🦼 👨🏻‍🦼
วันที่ 3 ธันวาคมของทุกปี ถือเป็นวันคนพิการสากล
เพื่อเพิ่มความตระหนักรู้ ความเข้าใจ และการยอมรับ ผู้พิการในประเทศต่าง ๆ ทั่วโลก รวมถึงให้ความช่วยเหลือพวกเขาให้ดำเนินชีวิตได้อย่างปกติสุข


.
📣 ติดตามข่าวสาร สค.ได้ที่
เว็บไซต์: https://www.dwf.go.th/
เพื่อนครอบครัว: http://www.xn--42ca5dfr6ac6azcd1c9c9f0e.com/
LINE Official: @linefamily

ประชาสัมพันธ์ อื่นๆ

Share