ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ มุ่งประโยชน์ส่วนรวม มีเกียรติและศักดิ์ศรีแห่งความเป็นข้าราชการ ไม่ใช้หน้าที่และอำนาจเพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือพวกพ้อง

“สตรีและครอบครัวมั่นคง สังคมเสมอภาค”

🌸 5 รัฐมนตรีหญิง ผนึกกำลังรณรงค์ต่อต้านการใช้ความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และบุคคลในครอบครัวทุกรูปแบบ 🔴 นางมนพร เจริญศรี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม

3 ธ.ค. 2566

95 view

จีรานันท์ เอี่ยมวิวัฒน์

🌸 5 รัฐมนตรีหญิง ผนึกกำลังรณรงค์ต่อต้านการใช้ความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และบุคคลในครอบครัวทุกรูปแบบ
🔴 นางมนพร เจริญศรี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม
"วันนี้ ดิฉันจะมาพูดถึงประเด็นของความปลอดภัยทางเพศในการเดินทางขนส่งสาธารณะ ปัจจุบัน ปัญหาความปลอดภัยในการเดินทางขนส่งสาธารณะเป็นปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อสวัสดิภาพของผู้เดินทางในระบบการขนส่งโดยเฉพาะสตรี แสดงให้เห็นว่า สถานการณ์ทางเพศ และระบบการขนส่งมวลชน สาธารณะ มีความรุนแรงไม่น้อยกว่าพื้นที่อื่นๆ อีกทั้ง ความรุนแรงนี้ยังสร้างผลกระทบต่อทางด้านจิตใจ ร่างกายและอารมณ์ของผู้ถูกกระทำ นอกจากนั้น ยังกระทบถึงบุคคลที่อยู่ภายในครอบครัวอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ จึงอยากให้สังคมร่วมกันตระหนัก และต้องอาศัยความร่วมมือของทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องร่วมมือกัน
เมื่อพบเห็นการคุกคามทางเพศในระบบของขนส่งสาธารณะ ไม่ควรจะยอมรับและนิ่งเฉย เนื่องจากเป็นการกระทำที่ผิดซ้ำซากของผู้ถูกกระทำ โดยผู้พบเห็นควรแจ้งกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น สายตรวจของตำรวจ แจ้ง 191 ศูนย์คุ้มครองผู้โดยสารแจ้งที่ 1584 ศูนย์ช่วยเหลือสังคม แจ้งที่ 1300"

.
📣 ติดตามข่าวสาร สค.ได้ที่
เว็บไซต์: https://www.dwf.go.th/
เพื่อนครอบครัว: http://www.xn--42ca5dfr6ac6azcd1c9c9f0e.com/
LINE Official: @linefamily

ประชาสัมพันธ์ อื่นๆ

Share