ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ มุ่งประโยชน์ส่วนรวม มีเกียรติและศักดิ์ศรีแห่งความเป็นข้าราชการ ไม่ใช้หน้าที่และอำนาจเพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือพวกพ้อง

“สตรีและครอบครัวมั่นคง สังคมเสมอภาค”

🔴 พม. เชิญชวนทุกคนช่วยกันสร้างสังคมไทย ไร้ความรุนแรง พร้อมรวมพลังหยุดความรุนแรงทุกรูปแบบ

3 ธ.ค. 2566

97 view

จีรานันท์ เอี่ยมวิวัฒน์

🔴 พม. เชิญชวนทุกคนช่วยกันสร้างสังคมไทย ไร้ความรุนแรง พร้อมรวมพลังหยุดความรุนแรงทุกรูปแบบ
“ไม่ยอมรับ ไม่นิ่งเฉย หยุดการกระทำความรุนแรงต่อเด็กและเยาวชน มอบความรักความอบอุ่น พัฒนาเด็กและเยาวชนให้เป็นพลเมืองคุณภาพของประเทศ"
นางอภิญญา ชมภูมาศ อธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน

.
📣 ติดตามข่าวสาร สค.ได้ที่
เว็บไซต์: https://www.dwf.go.th/
เพื่อนครอบครัว: http://www.xn--42ca5dfr6ac6azcd1c9c9f0e.com/
LINE Official: @linefamily

ประชาสัมพันธ์ อื่นๆ

Share