ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ มุ่งประโยชน์ส่วนรวม มีเกียรติและศักดิ์ศรีแห่งความเป็นข้าราชการ ไม่ใช้หน้าที่และอำนาจเพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือพวกพ้อง

“สตรีและครอบครัวมั่นคง สังคมเสมอภาค”

สค. ร่วมงานครบรอบ 21 ปี วันคล้ายวันสถาปนากระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

3 ต.ค. 2566

304 view

กชนุช ทองอุไร

วันอังคารที่ 3 ตุลาคม 2566 เวลา 06:00 น. ณ ห้องประชาบดี ชั้น 19A อาคารกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และลานพระประชาบดี  นางสุดา สุหลง รองอธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว ร่วมงานครบรอบ 21 ปี วันคล้ายวันสถาปนากระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ โดยมี นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เป็นประธานบูชาพระรัตนตรัย ถวายสังฆทาน จตุปัจจัยและเครื่องไทยธรรม และเป็นประธานในพิธีบวงสรวงพระภูมิเจ้าที่ ,บวงสรวงพลเรือเอกกรมหลวงสิงหวิกรมเกรียงไกร ,บวงสรวงพระประชาบดี   เพื่อเป็นสิริมงคล โดยมี นายอนุกูล ปีดแก้ว ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคม นางสาวราภรณ์ พงศ์พนิตานนท์ ผู้เชี่ยวชาญด้านครอบครัว นางสาวกุรุพิน สิงห์น้อย ผู้เชี่ยวชาญด้านสตรี ผู้บริหาร พม. และบุคลากร พม. เข้าร่วมในพิธีดังกล่าวประชาสัมพันธ์ อื่นๆ

Share

icon