ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ มุ่งประโยชน์ส่วนรวม มีเกียรติและศักดิ์ศรีแห่งความเป็นข้าราชการ ไม่ใช้หน้าที่และอำนาจเพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือพวกพ้อง

“สตรีและครอบครัวมั่นคง สังคมเสมอภาค”

💛 จากใจ ... สู่ใจ สานสายใยแม่เลี้ยงเดี่ยว 💛 เรื่องราวของนิตยา นิ่มฮกไล้ แม่เลี้ยงเดี่ยวจากจังหวัดอุบลราชธานี

3 ต.ค. 2566

77 view

จีรานันท์ เอี่ยมวิวัฒน์

💛 จากใจ ... สู่ใจ สานสายใยแม่เลี้ยงเดี่ยว 💛
เรื่องราวของนิตยา นิ่มฮกไล้ แม่เลี้ยงเดี่ยวจากจังหวัดอุบลราชธานี
ที่ได้เข้ารับการอบรมอาชีพ หลักสูตร online หลักสูตร #การทำน้ำพริกเผา 🥣
จนทำให้มีอาชีพ มีรายได้ที่มั่นคง เลี้ยงดูตนเองและครอบครัว ให้มีความสุข

.
📣 ติดตามข่าวสาร สค.ได้ที่
เว็บไซต์: https://www.dwf.go.th/
เพื่อนครอบครัว: http://www.xn--42ca5dfr6ac6azcd1c9c9f0e.com/
LINE Official: @linefamily

ประชาสัมพันธ์ อื่นๆ

Share