ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ มุ่งประโยชน์ส่วนรวม มีเกียรติและศักดิ์ศรีแห่งความเป็นข้าราชการ ไม่ใช้หน้าที่และอำนาจเพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือพวกพ้อง

“สตรีและครอบครัวมั่นคง สังคมเสมอภาค”

💌 บัตรคำให้กำลังใจจาก สค. 🌺 It’s never too late to start again มันไม่เคยสายเกินไปที่จะเริ่มต้นใหม่อีกครั้ง

2 ต.ค. 2566

287 view

จีรานันท์ เอี่ยมวิวัฒน์

💌 บัตรคำให้กำลังใจจาก สค. 🌺
It’s never too late to start again มันไม่เคยสายเกินไปที่จะเริ่มต้นใหม่อีกครั้ง


.
📣 ติดตามข่าวสาร สค.ได้ที่
เว็บไซต์: https://www.dwf.go.th/
เพื่อนครอบครัว: http://www.xn--42ca5dfr6ac6azcd1c9c9f0e.com/
LINE Official: @linefamily

ประชาสัมพันธ์ อื่นๆ

Share

icon