ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ มุ่งประโยชน์ส่วนรวม มีเกียรติและศักดิ์ศรีแห่งความเป็นข้าราชการ ไม่ใช้หน้าที่และอำนาจเพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือพวกพ้อง

“สตรีและครอบครัวมั่นคง สังคมเสมอภาค”

ให้บริการแล้ว ศูนย์บริการแม่เลี้ยงเดี่ยวและครอบครัว

10 มี.ค. 2566

1314 view

ประพันธ์ จันโท

!!!! ประกาศ ประกาศ ประกาศ !!!! 


ขอเชิญร่วมติดตามเพจ "ศูนย์บริการแม่เลี้ยงเดี่ยวและครอบครัว"

(!) ได้แล้ววันนี้ (!)

ไปที่ Facebook Fanpage

ประชาสัมพันธ์ อื่นๆ

Share