ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ มุ่งประโยชน์ส่วนรวม มีเกียรติและศักดิ์ศรีแห่งความเป็นข้าราชการ ไม่ใช้หน้าที่และอำนาจเพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือพวกพ้อง

“สตรีและครอบครัวมั่นคง สังคมเสมอภาค”

🥰 เรียนฟรี มีอาชีพ ด่วน !!! รับจำนวนจำกัด

4 มี.ค. 2566

450 view

จีรานันท์ เอี่ยมวิวัฒน์

🥰 เรียนฟรี มีอาชีพ ด่วน !!! รับจำนวนจำกัด
✨ หลักสูตรระยะสั้น 5 วัน
✨ หลักสูตร การยืดผมแบบมืออาชีพ
✨ หลักสูตร ค็อกเทล
✨ หลักสูตร อาหารเพื่อสุขภาพ
✨ หลักสูตร กระเป๋าเป้สร้างรายได้
🖇 เริ่มเรียนวันที่ 20-24 มีนาคม 2566
สมัครได้ที่ http://www.vtw-cr.go.th/register-online.php

กิจกรรม สค. อื่นๆ

Share