ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ มุ่งประโยชน์ส่วนรวม มีเกียรติและศักดิ์ศรีแห่งความเป็นข้าราชการ ไม่ใช้หน้าที่และอำนาจเพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือพวกพ้อง

“สตรีและครอบครัวมั่นคง สังคมเสมอภาค”

💇 ทรงดี มีรายได้ ⏰ วันนี้ เวลา 13.00 น. สอนกันสดๆ ผ่าน Facebook Live กับอาชีพตัดผมชาย หลักสูตร #ตัดผมทรงสกินเฮดรองทรง

22 ก.พ. 2566

321 view

จีรานันท์ เอี่ยมวิวัฒน์

💇 ทรงดี มีรายได้
⏰ วันนี้ เวลา 13.00 น. สอนกันสดๆ ผ่าน Facebook Live
กับอาชีพตัดผมชาย หลักสูตร #ตัดผมทรงสกินเฮดรองทรง
💕 รับชมได้ที่ Facebook ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว ฯ จังหวัดศรีสะเกษ
👇 คลิกเลย 👇

กิจกรรม สค. อื่นๆ

Share