ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ มุ่งประโยชน์ส่วนรวม มีเกียรติและศักดิ์ศรีแห่งความเป็นข้าราชการ ไม่ใช้หน้าที่และอำนาจเพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือพวกพ้อง

“สตรีและครอบครัวมั่นคง สังคมเสมอภาค”

⏰ วันนี้ ตั้งแต่เวลา 14.00 น. เป็นต้นไป .. 👨‍🍳 ขอเชิญรับชมการถ่ายทอดสด 🌴 🥥 สาธิตกิจกรรมออนไลน์ : การทำบ้าบิ่นมันม่วงมะพร้าวอ่อน 🍠

10 ก.พ. 2566

199 view

จีรานันท์ เอี่ยมวิวัฒน์

⏰ วันนี้ ตั้งแต่เวลา 14.00 น. เป็นต้นไป ..
👨‍🍳 ขอเชิญรับชมการถ่ายทอดสด 🌴
🥥 สาธิตกิจกรรมออนไลน์ : การทำบ้าบิ่นมันม่วงมะพร้าวอ่อน 🍠
🔔 ผ่าน 2 ช่องทาง 📲
1. Zoom Cloud Meetings
Meeting ID : 602 583 8350
Meeting Passcode : abc1234


....................................................................................................................
.
📣 ติดตามข่าวสาร สค.ได้ที่
เว็บไซต์: https://www.dwf.go.th/
เพื่อนครอบครัว: http://www.xn--42ca5dfr6ac6azcd1c9c9f0e.com/
LINE Official: @linefamily
#พมช่วย24ชม #ช่วย24ชม #สังคมไทยไร้รุนแรง #ฝึกอาชีพฟรี #เลี้ยงเดี่ยวไม่เดียวดาย #แตกต่างอย่างเท่าเทียม #DWF #สค

กิจกรรม สค. อื่นๆ

Share