ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ มุ่งประโยชน์ส่วนรวม มีเกียรติและศักดิ์ศรีแห่งความเป็นข้าราชการ ไม่ใช้หน้าที่และอำนาจเพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือพวกพ้อง

“สตรีและครอบครัวมั่นคง สังคมเสมอภาค”

🏡 เปิดรับสมัครหลักสูตรระยะสั้น 2 วัน (เสาร์-อาทิตย์) "หลักสูตรโมก้าพอท" 🥤☕️

8 ก.พ. 2566

174 view

จีรานันท์ เอี่ยมวิวัฒน์

🏡 เปิดรับสมัครหลักสูตรระยะสั้น 2 วัน (เสาร์-อาทิตย์) "หลักสูตรโมก้าพอท" 🥤☕️
🎯 สมัครด้วยตนเอง (เท่านั้น) วันอาทิตย์ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2566
👉 เวลา 09.00 น. เท่านั้น ณ ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคกลาง จังหวัดนนทบุรี 🚨 ((( ถ้าจำนวนผู้สมัครเกินจะใช้วิธีจับสลาก ))) 🚨


.......................................................................................................................................
😍🥰😘 อย่าลืม !!! อ่านให้เข้าใจก่อนเข้าสมัครนะคะ
👨‍🏫 *หมายเหตุ อบรมวันเสาร์ที่ 25 - วันอาทิตย์ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2566
.
📣 ติดตามข่าวสาร สค.ได้ที่
เว็บไซต์: https://www.dwf.go.th/
เพื่อนครอบครัว: http://www.xn--42ca5dfr6ac6azcd1c9c9f0e.com/
LINE Official: @linefamily

กิจกรรม สค. อื่นๆ

Share