ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ มุ่งประโยชน์ส่วนรวม มีเกียรติและศักดิ์ศรีแห่งความเป็นข้าราชการ ไม่ใช้หน้าที่และอำนาจเพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือพวกพ้อง

“สตรีและครอบครัวมั่นคง สังคมเสมอภาค”

🔴 กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ชวนทุกคนมารู้จักกับ SDG 5 (Sustainable Development Goal ข้อที่ 5) เรื่อง Gender Equality (ความเสมอภาคระหว่างเพศ) ที่มีเป้าหมายในการบรรลุความเสมอภาคระหว่างเพศ และเสริมพลังของผู้หญิงและเด็กหญิงทุกคน

1 ก.พ. 2566

163 view

จีรานันท์ เอี่ยมวิวัฒน์

🔴 กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ชวนทุกคนมารู้จักกับ SDG 5 (Sustainable Development Goal ข้อที่ 5) เรื่อง Gender Equality (ความเสมอภาคระหว่างเพศ) ที่มีเป้าหมายในการบรรลุความเสมอภาคระหว่างเพศ และเสริมพลังของผู้หญิงและเด็กหญิงทุกคน
📀 ผ่านบทเพลง SDG5 ที่ได้นักร้อง Hiphop “ CYANIDE ” มาถ่ายทอดเรื่องราวประเด็นปัญหาความไม่เสมอภาคระหว่างเพศที่สามารถพบเจอได้ในสังคม ผ่านเนื้อเพลงที่จะทำให้ทุกคนรู้จักกับ SDG5 ได้มากขึ้น

.
📣 ติดตามข่าวสาร สค.ได้ที่
เว็บไซต์: https://www.dwf.go.th/
เพื่อนครอบครัว: http://www.xn--42ca5dfr6ac6azcd1c9c9f0e.com/
LINE Official: @linefamily

ประชาสัมพันธ์ อื่นๆ

Share