ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ มุ่งประโยชน์ส่วนรวม มีเกียรติและศักดิ์ศรีแห่งความเป็นข้าราชการ ไม่ใช้หน้าที่และอำนาจเพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือพวกพ้อง

“สตรีและครอบครัวมั่นคง สังคมเสมอภาค”

👉 สาระความรู้สำหรับครอบครัว วันนี้ สค.ขอเสนอ.. วิธีรับมือเด็กชอบเรียกร้องความสนใจ 👶🏻👧🏻

1 ก.พ. 2566

167 view

จีรานันท์ เอี่ยมวิวัฒน์

👉 สาระความรู้สำหรับครอบครัว วันนี้ สค.ขอเสนอ..
วิธีรับมือเด็กชอบเรียกร้องความสนใจ 👶🏻👧🏻


.
📣 ติดตามข่าวสาร สค.ได้ที่
เว็บไซต์: https://www.dwf.go.th/
เพื่อนครอบครัว: http://www.xn--42ca5dfr6ac6azcd1c9c9f0e.com/
LINE Official: @linefamily

ประชาสัมพันธ์ อื่นๆ

Share