ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ มุ่งประโยชน์ส่วนรวม มีเกียรติและศักดิ์ศรีแห่งความเป็นข้าราชการ ไม่ใช้หน้าที่และอำนาจเพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือพวกพ้อง

“สตรีและครอบครัวมั่นคง สังคมเสมอภาค”

🥳 ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคกลาง จังหวัดนนทบุรี 🦶 เปิดรับสมัครหลักสูตร นวดฝ่าเท้าเพื่อสุขภาพ 60 ชั่วโมง รุ่นที่ 2 ประจำปี 2566

29 ม.ค. 2566

86 view

จีรานันท์ เอี่ยมวิวัฒน์

🥳 ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคกลาง จังหวัดนนทบุรี
🦶 เปิดรับสมัครหลักสูตร นวดฝ่าเท้าเพื่อสุขภาพ 60 ชั่วโมง รุ่นที่ 2 ประจำปี 2566
(เรียนระหว่าง 8 - 21 กุมภาพันธ์ 2566)
📝 รับสมัครผ่าน LINE Group กับครูผู้สอนโดยตรง (((เท่านั้น))) ที่ https://line.me/R/ti/g/mRKJxkAQ62


กิจกรรม สค. อื่นๆ

Share