ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ มุ่งประโยชน์ส่วนรวม มีเกียรติและศักดิ์ศรีแห่งความเป็นข้าราชการ ไม่ใช้หน้าที่และอำนาจเพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือพวกพ้อง

“สตรีและครอบครัวมั่นคง สังคมเสมอภาค”

พม.โดย สค. ร่วมหารือระหว่างกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์และสถานเอกอัครราชทูตอิตาลีประจำประเทศไทย

25 ม.ค. 2566

91 view

รุ่งฤดี เภาพงษ์

พม.โดย สค. ร่วมหารือระหว่างกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์และสถานเอกอัครราชทูตอิตาลีประจำประเทศไทย


วันอังคารที่ 24 มกราคม 2566 เวลา 15.30 น. ณ ห้องรับรอง ชั้น 9 กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ นายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธานในการร่วมหารือระหว่างกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์และสถานเอกอัครราชทูตอิตาลีประจำประเทศไทย โดยมี นางรุ่งทิวา สุดแดน รองอธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว เข้าร่วมในการหารือ วัตถุประสงค์เพื่อเข้าเยี่ยมคาราวะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เนื่องในโอกาสเอกอัครราชทูตอิตาลีประจำประเทศไทย เข้ารับตำแหน่ง และหารือความร่วมมือทวิภาคีระหว่างกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์กับสาธารณรัฐอิตาลี โดยมี นายอนุกูล ปีดแก้ว ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ผู้บริหารกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมในการประชุมดังกล่าว


ติดตามข่าวสาร สค.ได้ที่

เว็บไซต์: https://www.dwf.go.th/

เพื่อนครอบครัว: http://www.xn--42ca5dfr6ac6azcd1c9c9f0e.com/

Facebook: https://www.facebook.com/sorkor026596776

YouTube: https://www.youtube.com/channel/UCXtsy6w-fx3fkESr-C6UaAA

Instagram: https://instagram.com/dwf_msdhs?igshid=YWJhMjlhZTc=

LINE Official: @linefamily

Twitter: twitter.com/pr_dwf

e-Library : http://library.dwf.go.th/

TikTok : https://www.tiktok.com/@dwf_tiktok


ประชาสัมพันธ์ อื่นๆ

Share