ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ มุ่งประโยชน์ส่วนรวม มีเกียรติและศักดิ์ศรีแห่งความเป็นข้าราชการ ไม่ใช้หน้าที่และอำนาจเพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือพวกพ้อง

“สตรีและครอบครัวมั่นคง สังคมเสมอภาค”

🎁ของขวัญวันแม่ปีนี้ "พวงมาลัยลูกปัด"❤️ งานฝีมือที่คุณแม่ต้องภูมิใจ มาเรียนการร้อยพวงมาลัยลูกปัดพร้อมกันใน วันพฤหัสบดีที่ 4 สิงหาคม 2565 เวลา 13.30 น. ที่เพจ : ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวฯ จังหวัดชลบุรี

1 ส.ค. 2565

24 view

จีรานันท์ เอี่ยมวิวัฒน์

🎁ของขวัญวันแม่ปีนี้ "พวงมาลัยลูกปัด"❤️
งานฝีมือที่คุณแม่ต้องภูมิใจ มาเรียนการร้อยพวงมาลัยลูกปัดพร้อมกันใน
วันพฤหัสบดีที่ 4 สิงหาคม 2565 เวลา 13.30 น.
ที่เพจ : ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวฯ จังหวัดชลบุรี


.
📣 ติดตามข่าวสาร สค.ได้ที่
ติดตามข่าวสาร สค.ได้ที่
เว็บไซต์: https://www.dwf.go.th/
เพื่อนครอบครัว: http://www.xn--42ca5dfr6ac6azcd1c9c9f0e.com/
LINE Official: @linefamily

กิจกรรม สค. อื่นๆ

Share