ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ มุ่งประโยชน์ส่วนรวม มีเกียรติและศักดิ์ศรีแห่งความเป็นข้าราชการ ไม่ใช้หน้าที่และอำนาจเพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือพวกพ้อง

“สตรีและครอบครัวมั่นคง สังคมเสมอภาค”

📢📢ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวรัตนาภา จังหวัดขอนแก่น เปิดรับสมัครผู้ที่สนใจฝึกอาชีพ #หลักสูตรผู้ดูแลผู้สูงอายุ🧓👵

28 ก.ค. 2565

24 view

จีรานันท์ เอี่ยมวิวัฒน์

📢📢ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวรัตนาภา จังหวัดขอนแก่น
เปิดรับสมัครผู้ที่สนใจฝึกอาชีพ #หลักสูตรผู้ดูแลผู้สูงอายุ🧓👵
420 ชั่วโมง (หลักสูตร4เดือน)🙂🙂

😊ได้รับการรับรองหลักสูตรจากกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข สามารถ ขึ้นทะเบียน เป็นผู้ให้บริการ ในสถานประกอบกิจการ ดูแลผู้สูงอายุและผู้มีภาวะพึ่งพิง (ถูกต้องตามกฎหมาย)
🔴🔴#หมายเหตุ คุณสมบัติผู้สมัครต้องได้รับ #วุฒิการศึกษา ม.3 ขึ้นไป
#ที่สำคัญเรียนฟรีไม่เสียค่าจ่ายใดๆ 🗓 เริ่มเรียนวันที่ 19 ตุลาคม 2565
🏡 สนใจสมัครได้ที่ #ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวรัตนาภา จังหวัดขอนแก่น
เลขที่ 497 หมู่ 14 ต.ศิลา อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000
☎️ โทร 043 243 350
💻สมัครออนไลน์ได้ที่⏬⏬⏬⏬
1. รูปถ่าย 1 นิ้ว (3 แผ่น)
2. บัตรประจำตัวประชาชน
3. ทะเบียนบ้าน
4. วุฒิการศึกษาสูงสุด
4. ใบรับรองแพทย์ (ไม่เกิน 1 เดือน)
.
📣 ติดตามข่าวสาร สค.ได้ที่
ติดตามข่าวสาร สค.ได้ที่
เว็บไซต์: https://www.dwf.go.th/
เพื่อนครอบครัว: http://www.xn--42ca5dfr6ac6azcd1c9c9f0e.com/
LINE Official: @linefamily

กิจกรรม สค. อื่นๆ

Share