ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ มุ่งประโยชน์ส่วนรวม มีเกียรติและศักดิ์ศรีแห่งความเป็นข้าราชการ ไม่ใช้หน้าที่และอำนาจเพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือพวกพ้อง

“สตรีและครอบครัวมั่นคง สังคมเสมอภาค”

🤗ใครที่กำลังมองหาสถานที่เรียนเพื่อเพิ่มทักษะส่วนตัวด้านต่างๆ เพื่อที่จะเอาไปประกอบอาชีพในอาคต หรือมองหาอาชีพเสริมเพิ่มรายได้😊 👉มาที่นี้เลยค่ะ🌻#ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวรัตนาภาจังหวัดขอนแก่น🌻 #เปิดรับสมัครผู้ที่สนใจฝึกอาชีพ #หลักสูตร 1 เดือน รุ่นที่ 4

27 ก.ค. 2565

38 view

จีรานันท์ เอี่ยมวิวัฒน์

🤗ใครที่กำลังมองหาสถานที่เรียนเพื่อเพิ่มทักษะส่วนตัวด้านต่างๆ เพื่อที่จะเอาไปประกอบอาชีพในอาคต หรือมองหาอาชีพเสริมเพิ่มรายได้😊
#ที่สำคัญเรียนฟรี ที่พักฟรี อาหารฟรี อุปกรณ์การเรียนฟรี ไม่เสียค่าจ่ายใดๆ เรียนจบแล้วมีวุฒิบัตรให้มีอาชีพติดตัว


รายงานตัววันที่ 8 สิงหาคม 2565 เริ่มเรียนวันที่ 9 สิงหาคม 2565
จังหวัดขอนแก่น เลขที่ 497 หมู่ 14 ต.ศิลา อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000
☎️ โทร 043 243 350 #สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ - 9 สิงหาคม 2565

➡️ รูปถ่าย 1 นิ้ว (3 แผ่น)
➡️ บัตรประจำตัวประชาชน
➡️ ทะเบียนบ้าน
➡️ วุฒิการศึกษาสูงสุด
➡️ ใบรับรองแพทย์ (ไม่เกิน 1 เดือน)
➡️ หลักฐานการฉีดวัคซีนครบ2เข็ม
หลักฐานที่ต้องนำมาแสดงในวันรายงานตัว
#ใบแสดงผลการตรวจ ATK จาก รพ./รพ.สต/คลีนิค
.
📣 ติดตามข่าวสาร สค.ได้ที่
ติดตามข่าวสาร สค.ได้ที่
เว็บไซต์: https://www.dwf.go.th/
เพื่อนครอบครัว: http://www.xn--42ca5dfr6ac6azcd1c9c9f0e.com/
LINE Official: @linefamily

กิจกรรม สค. อื่นๆ

Share