ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ มุ่งประโยชน์ส่วนรวม มีเกียรติและศักดิ์ศรีแห่งความเป็นข้าราชการ ไม่ใช้หน้าที่และอำนาจเพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือพวกพ้อง

“สตรีและครอบครัวมั่นคง สังคมเสมอภาค”

🍽 ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวฯ จังหวัดเชียงราย เปิดรับสมัคร หลักสูตร ขนมไทยเบื้องต้น เรียน 5 วัน 🥙 รุ่นที่ 1 : เริ่มเรียนวันที่ 18-22 กรกฎาคม 2565

7 ก.ค. 2565

30 view

จีรานันท์ เอี่ยมวิวัฒน์

รุ่นที่ 1 รับเพิ่มอีก 10 คน
🍽 ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวฯ จังหวัดเชียงราย
เปิดรับสมัคร หลักสูตร ขนมไทยเบื้องต้น เรียน 5 วัน 🥙
รุ่นที่ 1 : เริ่มเรียนวันที่ 18-22 กรกฎาคม 2565


✏️ สมัครได้ที่ http://www.vtw-cr.go.th/register-online.php
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
โทร.0 5372 3950 ต่อ 19 , 0 8196 16676
.
.
📣 ติดตามข่าวสาร สค.ได้ที่
ติดตามข่าวสาร สค.ได้ที่
เว็บไซต์: https://www.dwf.go.th/
เพื่อนครอบครัว: http://www.xn--42ca5dfr6ac6azcd1c9c9f0e.com/
LINE Official: @linefamily

กิจกรรม สค. อื่นๆ

Share