ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ มุ่งประโยชน์ส่วนรวม มีเกียรติและศักดิ์ศรีแห่งความเป็นข้าราชการ ไม่ใช้หน้าที่และอำนาจเพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือพวกพ้อง

“สตรีและครอบครัวมั่นคง สังคมเสมอภาค”

📣📣ประชาสัมพันธ์ หลักสูตร Care Giver ร่วมกับ โครงการพัฒนาศักยภาพสู่ความสำเร็จ (ATP) และงานบริบาลดูแลผู้สูงอายุ

5 ก.ค. 2565

31 view

จีรานันท์ เอี่ยมวิวัฒน์

📣📣ประชาสัมพันธ์ หลักสูตร Care Giver ร่วมกับ โครงการพัฒนาศักยภาพสู่ความสำเร็จ (ATP) และงานบริบาลดูแลผู้สูงอายุ
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร 02 730 5622 ถึง 26
หรือ คลิก https://m.facebook.com/atpth.jp/

.
📣 ติดตามข่าวสาร สค.ได้ที่
ติดตามข่าวสาร สค.ได้ที่
เว็บไซต์: https://www.dwf.go.th/
เพื่อนครอบครัว: http://www.xn--42ca5dfr6ac6azcd1c9c9f0e.com/
LINE Official: @linefamily

กิจกรรม สค. อื่นๆ

Share