ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ มุ่งประโยชน์ส่วนรวม มีเกียรติและศักดิ์ศรีแห่งความเป็นข้าราชการ ไม่ใช้หน้าที่และอำนาจเพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือพวกพ้อง

“สตรีและครอบครัวมั่นคง สังคมเสมอภาค”

📣 เปิดรับสมัครผู้เข้าร่วมกิจกรรมถ่ายทอดสด " HOW TO MAKE DIY " !!! 🫶 เรื่องของหู Ear Massages By ครูแสงจันทรา 👂

2 ก.ค. 2565

34 view

จีรานันท์ เอี่ยมวิวัฒน์

📣 เปิดรับสมัครผู้เข้าร่วมกิจกรรมถ่ายทอดสด " HOW TO MAKE DIY " !!!
🫶 เรื่องของหู Ear Massages By ครูแสงจันทรา 👂
💖 ผ่านการลงทะเบียนออนไลน์ที่ : https://forms.gle/NtRXJvxyLbd8XAx27

...........................................................................................
🚨 ปิดรับสมัครวันจันทร์ที่ 4 กรกฎาคม 2565
(เวลา 12.00 น.) 🚨
...........................................................................................
🎯 ถ่ายทอดสดผ่านระบบ : ZOOM Cloud Meetings
วันอังคารที่ 5 กรกฎาคม 2565
✅ เข้าชมได้เฉพาะผู้ที่มีรายชื่อลงทะเบียนแล้วเท่านั้น ✅
..........................................................................................

กิจกรรม สค. อื่นๆ

Share