ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ มุ่งประโยชน์ส่วนรวม มีเกียรติและศักดิ์ศรีแห่งความเป็นข้าราชการ ไม่ใช้หน้าที่และอำนาจเพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือพวกพ้อง

“สตรีและครอบครัวมั่นคง สังคมเสมอภาค”

ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว จังหวัดสงขลา 🎉 เปิดรับผู้สนใจสมัครฝึกอาชีพ 🥰😍 หลักสูตร " ดูแลผู้สูงอายุ (Care Giver) "

2 ก.ค. 2565

29 view

จีรานันท์ เอี่ยมวิวัฒน์

ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว จังหวัดสงขลา
🎉 เปิดรับผู้สนใจสมัครฝึกอาชีพ 🥰😍
หลักสูตร " ดูแลผู้สูงอายุ (Care Giver) "
เพิ่มโอกาสการงานที่มากกว่า ด้วยภาษาและประสบการณ์ที่ญี่ปุ่น ฝึกงานบริบาลดูแลผู้สูงอายุที่ญี่ปุ่นกับ ATP 🎌 เพียงคุณพร้อมและเปิดใจ การไปทำงานที่ประเทศญี่ปุ่นก็ไม่ไกลเกินฝัน โอกาสดีๆรอคุณอยู่

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่เบอร์ 074 584 111 กด 2
.
📣 ติดตามข่าวสาร สค.ได้ที่
ติดตามข่าวสาร สค.ได้ที่
เว็บไซต์: https://www.dwf.go.th/
เพื่อนครอบครัว: http://www.xn--42ca5dfr6ac6azcd1c9c9f0e.com/
LINE Official: @linefamily

กิจกรรม สค. อื่นๆ

Share