ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ มุ่งประโยชน์ส่วนรวม มีเกียรติและศักดิ์ศรีแห่งความเป็นข้าราชการ ไม่ใช้หน้าที่และอำนาจเพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือพวกพ้อง

“สตรีและครอบครัวมั่นคง สังคมเสมอภาค”

🌷🌷ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีฯ ศรีสะเกษ ♦️♦️ประกาศรับสมัคร ผู้สนใจเข้ารับการฝึกอาชีพฟรี ประจำเดือนกรกฎาคม 2565 หลักสูตร 1 เดือน

21 มิ.ย. 2565

143 view

จีรานันท์ เอี่ยมวิวัฒน์

🌷🌷ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีฯ ศรีสะเกษ
♦️♦️ประกาศรับสมัคร ผู้สนใจเข้ารับการฝึกอาชีพฟรี ประจำเดือนกรกฎาคม 2565 หลักสูตร 1 เดือน
เริ่มเรียน 18 กรกฎาคม 2565
🙍🏼‍♀️สระ ไดร์ รีด และสระผมอโรม่า
💇‍♂️ ตัดผมชาย ทรงลานบิน รองทรงสูง
💆นวดไทยเพื่อสุขภาพ
🪡 สร้างแบบตัดเย็บ ชุดเดรส
🥫ถนอมอาหาร


🎈🎈ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ด่วน!! รับจำนวนจำกัดหลักสูตรละ 20 คนเท่านั้น
🎊🎊ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 045-826235
สมัครออนไลน์ได้ที่ https://bit.ly/SSK_register
ตรวจสอบรายชื่อได้ที่ http://bit.ly/CheckNameSSK

กิจกรรม สค. อื่นๆ

Share