ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ มุ่งประโยชน์ส่วนรวม มีเกียรติและศักดิ์ศรีแห่งความเป็นข้าราชการ ไม่ใช้หน้าที่และอำนาจเพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือพวกพ้อง

“สตรีและครอบครัวมั่นคง สังคมเสมอภาค”

🥳 เปิดรับสมัครหลักสูตรระยะสั้น 120 ชั่วโมง รุ่นที่ 3 (2/2565) ⏲️ อบรมระหว่างวันที่ 11 กรกฎาคม - 10 สิงหาคม2565

19 มิ.ย. 2565

136 view

จีรานันท์ เอี่ยมวิวัฒน์

🥳 เปิดรับสมัครหลักสูตรระยะสั้น 120 ชั่วโมง รุ่นที่ 3 (2/2565)
⏲️ อบรมระหว่างวันที่ 11 กรกฎาคม - 10 สิงหาคม2565
🎯 โปรดอ่านข้อมูลการอบรมให้ละเอียดก่อนการสมัคร
🚧 หากท่านสมัครแล้วไม่มารายงานตัว ทางหน่วยงานขอพิจารณาตัดสิทธิ์ในการสมัครครั้งถัดไป
📋 รับสมัครผ่านระบบ Google Forms ((เท่านั้น))
🚨 หลักสูตรละ 15 คน
1) เสริมสวยสตรี (ห้อง 1/ห้อง 2) https://forms.gle/L6fthuqkC62bavmDA
2) ตัดผมชาย https://forms.gle/X8NYcgPkCCxhF1so6
3) ตัดเย็บเสื้อผ้า https://forms.gle/tjXxmXHPhi23LRSV6
4) คลินิกเสื้อผ้า https://forms.gle/AKo1gv1hufcAfZMK6
5) คอมพิวเตอร์ธุรกิจ https://forms.gle/TcBjBukwti33W9Rv9
6) เบเกอรี่ https://forms.gle/1BxfBz1vHL8x9FzB8
📲 ระบบตัดการรับสมัคร เวลา 12.00 น. วันอังคารที่ 7 กรกฎาคม 2565 🔒👈
😍 ประกาศรายชื่อ วันศุกร์ที่ 8 กรกฎาคม 2565
🎯 หากท่านใดพบว่ามีข้อผิดพลาด สามารถติดต่อแก้ไขได้ที่ LINE ID : 0642081566 (งานระบบสารสนเทศ กลุ่มฝึกอาชีพฯ)
.
📢 ติดตามข่าวสาร สค.ได้ที่
เว็บไซต์ : https://www.dwf.go.th/
เพื่อนครอบครัว : http://www.xn--42ca5dfr6ac6azcd1c9c9f0e.com/
.

กิจกรรม สค. อื่นๆ

Share