ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ มุ่งประโยชน์ส่วนรวม มีเกียรติและศักดิ์ศรีแห่งความเป็นข้าราชการ ไม่ใช้หน้าที่และอำนาจเพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือพวกพ้อง

“สตรีและครอบครัวมั่นคง สังคมเสมอภาค”

📣เปิดรับสมัครเรียนฟรี หลักสูตร 1 เดือน สามารถไป-กลับได้ หรือพักอยู่ประจำ (กลับเสาร์-อาทิตย์) 🔰รับสมัครตั้งแต่วันนี้ - 22 มิถุนายน 2565

19 มิ.ย. 2565

17 view

จีรานันท์ เอี่ยมวิวัฒน์

📣เปิดรับสมัครเรียนฟรี หลักสูตร 1 เดือน
สามารถไป-กลับได้ หรือพักอยู่ประจำ (กลับเสาร์-อาทิตย์)
🔰รับสมัครตั้งแต่วันนี้ - 22 มิถุนายน 2565
รายงานตัววันที่ 27 มิถุนายน 2565
❗️❗️ผู้สมัครต้องยื่นเอกสารการสมัคร
- ทะเบียนบ้าน
- บัตรประชาชน
- วุฒิการศึกษา
- ใบรับรองแพทย์
- รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว หน้าตรง จำนวน 2 รูป
- หลักฐานการได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 อย่างน้อย 2 เข็ม❗️❗️


สามารถดาวโหลดใบสมัครได้ที่
พร้อมส่งเอกสารหลักฐานมาได้ที่
ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวฯ จ.ชลบุรี
104 หมู่ 3 ตำบลบางละมุง อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 20150
สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 038-241980 (วันและเวลาราชการ)หรือ Inbox และ Line@ : @405dpmjb
.
📢 ติดตามข่าวสาร สค.ได้ที่
เว็บไซต์ : https://www.dwf.go.th/
เพื่อนครอบครัว : http://www.xn--42ca5dfr6ac6azcd1c9c9f0e.com/
.

กิจกรรม สค. อื่นๆ

Share