ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ มุ่งประโยชน์ส่วนรวม มีเกียรติและศักดิ์ศรีแห่งความเป็นข้าราชการ ไม่ใช้หน้าที่และอำนาจเพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือพวกพ้อง

“สตรีและครอบครัวมั่นคง สังคมเสมอภาค”

🏫 ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวฯ จังหวัดนนทบุรี 👐🏼 เปิดรับสมัครฝึกอาชีพ "การนวดน้ำมันหอมระเหย"

16 มิ.ย. 2565

20 view

จีรานันท์ เอี่ยมวิวัฒน์

🏫 ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวฯ จังหวัดนนทบุรี
👐🏼 เปิดรับสมัครฝึกอาชีพ "การนวดน้ำมันหอมระเหย"


⏰ รับสมัครถึงวันจันทร์ที่ 20 มิถุนายน 2565
👩‍🏫 อบรม​ระหว่างวันที่ 16 มิ.ย.​ -​ วันที่​ 22 ก.ค.​ 65
🎯 ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ LINE ID : 0642081566
(งานระบบสารสนเทศ กลุ่มฝึกอาชีพฯ)
.
📢 ติดตามข่าวสาร สค.ได้ที่
เว็บไซต์ : https://www.dwf.go.th/
เพื่อนครอบครัว : http://www.xn--42ca5dfr6ac6azcd1c9c9f0e.com/
.

กิจกรรม สค. อื่นๆ

Share