ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ มุ่งประโยชน์ส่วนรวม มีเกียรติและศักดิ์ศรีแห่งความเป็นข้าราชการ ไม่ใช้หน้าที่และอำนาจเพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือพวกพ้อง

“สตรีและครอบครัวมั่นคง สังคมเสมอภาค”

📢สาวนุ้ยมาแล้ว ต้อนรับกลางเดือนมิถุนายน.. ฝึกอาชีพรุ่นที่ 63 เรียนฟรี พบกับ......หลักสูตรการทำเครื่องดื่มและกาแฟ🥰

16 มิ.ย. 2565

29 view

จีรานันท์ เอี่ยมวิวัฒน์

📢สาวนุ้ยมาแล้ว ต้อนรับกลางเดือนมิถุนายน.. ฝึกอาชีพรุ่นที่ 63 เรียนฟรี
พบกับ......หลักสูตรการทำเครื่องดื่มและกาแฟ🥰
เรียนแล้วต้องว้าว จบไปมีงานทำ สอนด้วยวิทยากรมากความสามารถ
📝เรียนรู้ฝึกปฎิบัติจริง ในรูปแบบ On-site ประจำเดือนมิถุนายนปีงบประมาณ 2565 รับแบบพักประจำ และไป-กลับ

รับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
👆คลิกสมัครออนไลน์ได้เลย!! กับหลักสูตรฝึกอาชีพที่มีความหลากหลาย

📞โทรสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 074-584-111 ต่อ 3 กลุ่มส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาอาชีพ
.
📢 ติดตามข่าวสาร สค.ได้ที่
เว็บไซต์ : https://www.dwf.go.th/
เพื่อนครอบครัว : http://www.xn--42ca5dfr6ac6azcd1c9c9f0e.com/
.

กิจกรรม สค. อื่นๆ

Share