ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ มุ่งประโยชน์ส่วนรวม มีเกียรติและศักดิ์ศรีแห่งความเป็นข้าราชการ ไม่ใช้หน้าที่และอำนาจเพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือพวกพ้อง

“สตรีและครอบครัวมั่นคง สังคมเสมอภาค”

🏛 ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวฯ จังหวัดนนทบุรี เปิดรับสมัครฝึกอาชีพเพิ่มเติม

12 มิ.ย. 2565

34 view

จีรานันท์ เอี่ยมวิวัฒน์

🏛 ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวฯ จังหวัดนนทบุรี
เปิดรับสมัครฝึกอาชีพเพิ่มเติม


🎯 ลิงก์สมัคร : https://forms.gle/GfLJupAuHmp65oyW8
⏰ รับสมัครถึงวันจันทร์ที่ 13 มิถุนายน 2565
หรือจนกว่าผู้สมัครจะครบตามจำนวน
👩‍🏫 อบรม​ระหว่างวันที่ 9 มิถุนายน​ -​ วันที่​ 6 กรกฎาคม​ 2565
.
📢 ติดตามข่าวสาร สค.ได้ที่
เว็บไซต์ : https://www.dwf.go.th/
เพื่อนครอบครัว : http://www.xn--42ca5dfr6ac6azcd1c9c9f0e.com/
.

กิจกรรม สค. อื่นๆ

Share