ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ มุ่งประโยชน์ส่วนรวม มีเกียรติและศักดิ์ศรีแห่งความเป็นข้าราชการ ไม่ใช้หน้าที่และอำนาจเพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือพวกพ้อง

“สตรีและครอบครัวมั่นคง สังคมเสมอภาค”

🔴 ฟรี! รับจำนวนจำกัด 37 ท่านเท่านั้น!! 🛋 เชิญสมัครเข้าร่วมโครงการ ประชุมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมแก่หญิงไทยก่อนเดินทางไปต่างประเทศ (ครั้งที่ 2)

19 พ.ค. 2565

29 view

รุ่งฤดี เภาพงษ์

🔴 ฟรี! รับจำนวนจำกัด 37 ท่านเท่านั้น!!
🛋 เชิญสมัครเข้าร่วมโครงการ
ประชุมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมแก่หญิงไทยก่อนเดินทางไปต่างประเทศ (ครั้งที่ 2)
ในวันอังคาร ที่ 24 พฤษภาคม 2565
ณ โรงแรมเดอะคอนวีเนี่ยน ขอนแก่น
(หลังโรงแรมอำนวยสุข ถนนมิตรภาพ)
สำหรับ สตรี เพศทางเลือก เเละประชาชน
ในพื้นที่จังหวัดขอนเเก่น เเละจังหวัดใกล้เคียง

👤 คุณสมบัติผู้สมัคร
1) มีสัญชาติไทย
2) มีความสนใจ หรือมีเเนวโน้มที่จะไปใช้ชีวิตในต่างประเทศ
3) มีเเฟนเป็นชาวต่างชาติ หรือกำลังคบหากับชาวต่างชาติ
📄 หัวข้อในการอบรม
* เดินทางไปทำงานต่างประเทศอย่างปลอดภัย
ทำอย่างไรไม่ให้โดนหลอก
* ก้าวทันโลกก่อนใช้ชีวิตในต่างประเทศ
* กฎหมายคุ้มครองสิทธิระหว่างประเทศของหญิงไทย

กิจกรรม สค. อื่นๆ

Share