ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ มุ่งประโยชน์ส่วนรวม มีเกียรติและศักดิ์ศรีแห่งความเป็นข้าราชการ ไม่ใช้หน้าที่และอำนาจเพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือพวกพ้อง

“สตรีและครอบครัวมั่นคง สังคมเสมอภาค”

🗣️📣รับสมัครเพิ่มเติม เรียนฝึกอาชีพ(ฟรี) 4 วัน ☕️ หลักสูตรบาริสต้าสร้างรายได้ ☕️ เรียนเสาร์ – อาทิตย์ เปิดเรียนวันที่ 21 - 22, 28 - 29 พ.ค. 2565

18 พ.ค. 2565

62 view

รุ่งฤดี เภาพงษ์

🗣️📣รับสมัครเพิ่มเติม เรียนฝึกอาชีพ(ฟรี) 4 วัน
☕️ หลักสูตรบาริสต้าสร้างรายได้ ☕️
เรียนเสาร์ – อาทิตย์
เปิดเรียนวันที่ 21 - 22, 28 - 29 พ.ค. 2565

👆คลิกสมัครออนไลน์ได้เลยเน้อ!! เพื่อแบ่งปันสิ่งดีๆๆ ไปยังกลุ่มเป้าหมายอย่างทั่วถึง (เลือกให้ตรงหลักสูตรนะครับ)
📞โทรสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 053 – 092420 ต่อ 24 กลุ่มส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาอาชีพ
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 053-092420 ต่อ 24 กลุ่มส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาอาชีพ
.
📢 ติดตามข่าวสาร สค.ได้ที่
เว็บไซต์ : https://www.dwf.go.th/
เพื่อนครอบครัว : http://www.xn--42ca5dfr6ac6azcd1c9c9f0e.com/
.

กิจกรรม สค. อื่นๆ

Share