ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ มุ่งประโยชน์ส่วนรวม มีเกียรติและศักดิ์ศรีแห่งความเป็นข้าราชการ ไม่ใช้หน้าที่และอำนาจเพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือพวกพ้อง

“สตรีและครอบครัวมั่นคง สังคมเสมอภาค”

👨‍👩‍👧‍👦 คุณคิดว่า “งานบ้าน” เป็นหน้าที่ของใคร? และจะดีกว่าไหม...ถ้าทุกคนในครอบครัวช่วยกันทำ 🖼

17 พ.ค. 2565

28 view

รุ่งฤดี เภาพงษ์

👨‍👩‍👧‍👦 คุณคิดว่า “งานบ้าน” เป็นหน้าที่ของใคร? และจะดีกว่าไหม...ถ้าทุกคนในครอบครัวช่วยกันทำ 🖼

📢 ติดตามข่าวสาร สค.ได้ที่
เว็บไซต์ : https://www.dwf.go.th/
เพื่อนครอบครัว : http://www.xn--42ca5dfr6ac6azcd1c9c9f0e.com/
.

กิจกรรม สค. อื่นๆ

Share