ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ มุ่งประโยชน์ส่วนรวม มีเกียรติและศักดิ์ศรีแห่งความเป็นข้าราชการ ไม่ใช้หน้าที่และอำนาจเพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือพวกพ้อง

“สตรีและครอบครัวมั่นคง สังคมเสมอภาค”

ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวฯ จังหวัดนนทบุรี 📣 เปิดรับสมัครผู้เข้าร่วมกิจกรรมถ่ายทอดสด " HOW TO MAKE DIY " 🎯 ผ่านระบบ : ZOOM Cloud Meetings 🗓วันอังคารที่ 17 พฤษภาคม 2565 👍 กด 26 จุด บนฝ่าเท้า

15 พ.ค. 2565

136 view

รุ่งฤดี เภาพงษ์

ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวฯ จังหวัดนนทบุรี 

📣 เปิดรับสมัครผู้เข้าร่วมกิจกรรมถ่ายทอดสด " HOW TO MAKE DIY " 

🎯 ผ่านระบบ : ZOOM Cloud Meetings 

🗓วันอังคารที่ 17 พฤษภาคม 2565

👍 กด 26 จุด บนฝ่าเท้า Foot Reflexology By ครูเกตุม์ 🦶


💖 ผ่านการลงทะเบียนออนไลน์ที่ : https://forms.gle/5buZeLhHEonETQaM8

...........................................................................................

🚨 ปิดรับสมัครวันจันทร์ที่ 16 พฤษภาคม 2565 

    (เวลา 12.00 น.) 🚨

...........................................................................................

✅ เข้าชมได้เฉพาะผู้ที่มีรายชื่อลงทะเบียนแล้วเท่านั้น ✅

..........................................................................................

📢 ติดตามข่าวสาร สค.ได้ที่

เว็บไซต์ : https://www.dwf.go.th/ 

เพื่อนครอบครัว : http://www.xn--42ca5dfr6ac6azcd1c9c9f0e.com/

Facebook : https://www.facebook.com/sorkor023068633

Youtube : https://www.youtube.com/channel/UCXtsy6w-fx3fkESr-C6UaAA

Instagram : https://instagram.com/pr.dwf123?utm_medium=copy_link  

.

#กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว

#กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

#ฮาวทู #HowTo #MakeDIY #DIY #กด26จุด #จุดฝ่าเท้า #ฝ่าเท้า #FootReflexology #Foot #Reflexology #แนะนำ #ครูเกตุม์ #ฟรี #ฝึก #ทักษะ #อาชีพ #ทักษะสร้างสุข #เรียนออนไลน์​ #ศูนย์เรียนรู้​ #นนทบุรี​ #ปากเกร็ด​ #NewNormalชีวิตวิถีใหม่ #สมดุลชีวิตวิถีใหม่ #ชีวิตวิถีใหม่ #อยู่บ้านหยุดเชื้อเพื่อชาติ

กิจกรรม สค. อื่นๆ

Share