ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ มุ่งประโยชน์ส่วนรวม มีเกียรติและศักดิ์ศรีแห่งความเป็นข้าราชการ ไม่ใช้หน้าที่และอำนาจเพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือพวกพ้อง

“สตรีและครอบครัวมั่นคง สังคมเสมอภาค”

‼️โอกาส !!! สร้างอนาคต สู่ความสำเร็จที่ยั่งยืน ATP + KAIGO บริบาล ดูแลผู้สูงอายุ👵🏻👴🏻 “โครงการเตรียมความพร้อมไปฝึกงานที่ประเทศญี่ปุ่น”🇯🇵 💶**ขาดทุนทรัพย์**💷 ✅ก็สามารถเข้าร่วมโครงการได้

14 พ.ค. 2565

32 view

รุ่งฤดี เภาพงษ์

‼️โอกาส !!! สร้างอนาคต สู่ความสำเร็จที่ยั่งยืน 

ATP + KAIGO บริบาล ดูแลผู้สูงอายุ👵🏻👴🏻 “โครงการเตรียมความพร้อมไปฝึกงานที่ประเทศญี่ปุ่น”🇯🇵

💶**ขาดทุนทรัพย์**💷

✅ก็สามารถเข้าร่วมโครงการได้🔴สนใจ !! ตามรายละเอียด ที่นี่ ⚪️

👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇

.

📢 ติดตามข่าวสาร สค.ได้ที่

เว็บไซต์ : https://www.dwf.go.th/ 

เพื่อนครอบครัว : http://www.xn--42ca5dfr6ac6azcd1c9c9f0e.com/

Facebook : https://www.facebook.com/sorkor023068633

Youtube : https://www.youtube.com/channel/UCXtsy6w-fx3fkESr-C6UaAA

Instagram : https://instagram.com/pr.dwf123?utm_medium=copy_link  

.

#กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว

#กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

กิจกรรม สค. อื่นๆ

Share