ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ มุ่งประโยชน์ส่วนรวม มีเกียรติและศักดิ์ศรีแห่งความเป็นข้าราชการ ไม่ใช้หน้าที่และอำนาจเพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือพวกพ้อง

“สตรีและครอบครัวมั่นคง สังคมเสมอภาค”

📢#โอกาสดีๆๆๆมาแล้วค่ะ 🥰 ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวรัตนาภา จังหวัดขอนแก่น เปิดรับสมัครผู้ที่สนใจฝึกอาชีพ #หลักสูตรผู้ดูแลผู้สูงอายุ420ชั่วโมง (หลักสูตร4เดือน)

2 มี.ค. 2567

138 view

จีรานันท์ เอี่ยมวิวัฒน์

📢#โอกาสดีๆๆๆมาแล้วค่ะ 🥰 ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวรัตนาภา จังหวัดขอนแก่น เปิดรับสมัครผู้ที่สนใจฝึกอาชีพ
✅ได้รับการรับรองหลักสูตรจากกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข สามารถ ขึ้นทะเบียน เป็นผู้ให้บริการ ในสถานประกอบกิจการ ดูแลผู้สูงอายุและผู้มีภาวะพึ่งพิง (ถูกต้องตามกฎหมาย)
🔴🔴#หมายเหตุ คุณสมบัติผู้สมัครต้องได้รับ #วุฒิการศึกษา ม.3 ขึ้นไป
🗓 รายงานตัววันที่ 22 - 23 เมษายน พ.ศ.2567
👉เริ่มเรียนวันที่ 24 เมษายน พ.ศ.2567
🏡 สนใจสมัครได้ที่ #ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวรัตนาภา จังหวัดขอนแก่น เลขที่ 497 หมู่ 14 ต.ศิลา อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000
☎️ โทร 043 243 350
💻สมัครออนไลน์ได้ที่⏬⏬⏬⏬

กิจกรรม สค. อื่นๆ

Share