ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ มุ่งประโยชน์ส่วนรวม มีเกียรติและศักดิ์ศรีแห่งความเป็นข้าราชการ ไม่ใช้หน้าที่และอำนาจเพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือพวกพ้อง

“สตรีและครอบครัวมั่นคง สังคมเสมอภาค”

📢 #อยากเปิดร้านกาแฟ ☕️ แต่ไม่มีเงินเรียน 💵 ไม่รู้จะไปเรียนที่ไหน? #เรามีทางออกให้คุณ #อยู่บ้านว่าง ๆ ไม่มีอะไรทำ ลองไปเรียนที่ #ศูนย์เรียนรู้ฯ จ.ลำปาง กันมั้ย #เรียนฟรี แถมประกอบอาชีพได้จริง #ไม่มีพื้นฐานก็เรียนได้ ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคเหนือ จังหวัดลำปาง

21 ก.พ. 2567

113 view

จีรานันท์ เอี่ยมวิวัฒน์

📢 #อยากเปิดร้านกาแฟ ☕️ แต่ไม่มีเงินเรียน 💵 ไม่รู้จะไปเรียนที่ไหน? #เรามีทางออกให้คุณ #อยู่บ้านว่าง ๆ ไม่มีอะไรทำ ลองไปเรียนที่ #ศูนย์เรียนรู้ฯ จ.ลำปาง กันมั้ย #เรียนฟรี แถมประกอบอาชีพได้จริง #ไม่มีพื้นฐานก็เรียนได้
ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคเหนือ จังหวัดลำปาง
ประชาสัมพันธ์ เปิดรับสมัครผู้สนใจที่จะสร้างอาชีพ สร้างรายได้เพิ่มอีก 1 ช่องทาง
#เรียนฟรี มีที่พัก อาหารฟรี ตลอดหลักสูตร
*เมื่อมีการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครครบตามข้างต้นจะมีการประกาศรายชื่อให้ทราบทางหน้าเพจของหน่วยงาน ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้
📞 สมัครและติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ :
0 5482 9709 หรือ 0 5482 9734
กลุ่มส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาอาชีพ
(ในวันและเวลาราชการ)

กิจกรรม สค. อื่นๆ

Share