ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ มุ่งประโยชน์ส่วนรวม มีเกียรติและศักดิ์ศรีแห่งความเป็นข้าราชการ ไม่ใช้หน้าที่และอำนาจเพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือพวกพ้อง

“สตรีและครอบครัวมั่นคง สังคมเสมอภาค”

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจ้างเหมารถตู้รวมค่าน้ำมันเชื้อเพลิง และค่าธรรมเนียนผ่านทางพิเศษการประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างศักยภาพอาสาสมัครในการให้คำปรึกษากรณีหญิงไทยและครอบครัวหลากวัฒนธรรม ในการย้ายถิ่นและย้อนคืน

15 ธ.ค. 2566

122 view

-


ดาวน์โหลดไฟล์ ประกาศผู้ชนะ.pdf
icon