ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ มุ่งประโยชน์ส่วนรวม มีเกียรติและศักดิ์ศรีแห่งความเป็นข้าราชการ ไม่ใช้หน้าที่และอำนาจเพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือพวกพ้อง

“สตรีและครอบครัวมั่นคง สังคมเสมอภาค”

ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำองค์รางวัลอรรธนารีศวร จำนวน ๑๕ องค์ การจัดงานมอบ “รางวัลอรรธนารีศวร ครั้งที่ ๕ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖” ร่วมกับสมาคมฟ้าสีรุ้งแห่งประเทศไทย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

27 พ.ย. 2566

87 view

สิริยาภรณ์ แดงกูร

จัดซื้อจัดจ้าง อื่นๆ

Share