ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ มุ่งประโยชน์ส่วนรวม มีเกียรติและศักดิ์ศรีแห่งความเป็นข้าราชการ ไม่ใช้หน้าที่และอำนาจเพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือพวกพ้อง

“สตรีและครอบครัวมั่นคง สังคมเสมอภาค”

📢📢ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวรัตนาภา จังหวัดขอนแก่น เปิดรับสมัครผู้ที่สนใจฝึกอาชีพ หลักสูตรต่างๆ

15 พ.ย. 2566

518 view

จีรานันท์ เอี่ยมวิวัฒน์

📢📢ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวรัตนาภา จังหวัดขอนแก่น
เปิดรับสมัครผู้ที่สนใจฝึกอาชีพ หลักสูตรต่างๆ ดังนี้
💻 สมัครออนไลน์ตามลิงค์ที่แนบมาพร้อมนี้
📍#รายงานตัว วันที่ 12 ธันวาคม 2566 เวลา 09.00 - 16.00 น.
--------------------------------------------------
#หลักสูตร1เดือน รุ่นที่ 2/68 💜❤️
💻 สมัครออนไลน์ตามลิงค์ที่แนบมาพร้อมนี้
📍#รายงานตัววันที่ 27 พฤศจิกายน 2566 เวลา 09.00 - 16.00 น.
➡ #เริ่มเรียนวันที่ 28 พฤศจิกายน 2566 ถึงวันที่ 27 ธันวาคม 2566
-------------------------------------------------
#หลักสูตรโภชนาการ ระยะสั้น1เดือน รุ่นที่ 2/68 💜❤️
👩‍🎓เรียนจบแล้วมีวุฒิบัตรมอบให้เพื่อนำไปต่อยอดในการประกอบอาชีพ
💻 สมัครออนไลน์ตามลิงค์ที่แนบมาพร้อมนี้
📍#รายงานตัววันที่ 27 พฤศจิกายน 2566 เวลา 09.00 - 16.00 น.
➡ #เริ่มเรียนวันที่ 28 พฤศจิกายน 2566 ถึงวันที่ 27 ธันวาคม 2566
-------------------------------------------
เลขที่ 497 หมู่ 14 ต.ศิลา อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000
☎️ โทร 043 243 350
หลักฐานที่ต้องนำมาแสดงในการสมัคร
- รูปถ่าย 1.5 นิ้ว (3 แผ่น)
- บัตรประจำตัวประชาชน
- ทะเบียนบ้าน
- วุฒิการศึกษาสูงสุด
- ใบรับรองแพทย์ (ไม่เกิน 1 เดือน)
**จาก รพ.รัฐ/รพ.เอกชนเท่านั้น**
เว็บไซต์ https://www.rattanapa.go.th/index.php


กิจกรรม สค. อื่นๆ

Share

icon