ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ มุ่งประโยชน์ส่วนรวม มีเกียรติและศักดิ์ศรีแห่งความเป็นข้าราชการ ไม่ใช้หน้าที่และอำนาจเพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือพวกพ้อง

“สตรีและครอบครัวมั่นคง สังคมเสมอภาค”

เปิดรับสมัครเรียนฟรี!! หลักสูตรบาร์เทนเดอร์ การบริการเครื่องดื่มและการผสมเครื่องดื่มขั้นพื้นฐาน ระยะสั้น 5 วัน แผนกบริการโรงแรม เรียนระหว่างวันที่ 16 - 20 ตุลาคม 2566 รับจำนวนจำกัด 30คน/รุ่น

2 ต.ค. 2566

217 view

จีรานันท์ เอี่ยมวิวัฒน์

เปิดรับสมัครเรียนฟรี!! หลักสูตรบาร์เทนเดอร์ การบริการเครื่องดื่มและการผสมเครื่องดื่มขั้นพื้นฐาน ระยะสั้น 5 วัน แผนกบริการโรงแรม
เรียนระหว่างวันที่ 16 - 20 ตุลาคม 2566 รับจำนวนจำกัด 30คน/รุ่น
📌 รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ - 6 ตุลาคม 2566
📢 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิฯ วันที่ 11 ตุลาคม 2566
🖐️ รายงานตัววันที่ 16 ตุลาคม 2566 เวลา 08.30 น.
📍คุณสมบัติ
1. สัญชาติไทย
2. อายุ 18-59 ปี
3. ไม่จำกัดเพศและภูมิลำเนา
4. ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา
5. ต้องเป็นบุคคลที่ได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด- 19 อย่างน้อย 2 เข็ม
6. รับจำนวนจำกัดตามที่กำหนด พิจารณาคัดเลือกผู้มีสิทธิ์เข้ารับการฝึกอบรมโดยคณะกรรมการของศูนย์ฯ
เอกสารสมัครเรียน
1. บัตรประชาชน
2. ทะเบียนบ้าน
3. รูปถ่ายขนาด 1.5 นิ้ว 3 รูป
4. วุฒิการศึกษา
5. เอกสารรับรองการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด- 19 อย่างน้อย 2 เข็ม
ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม
(ติดต่อได้ในวันและเวลาราชการเท่านั้น)
Line@ : @405dpmjb
โทร : 0 3824 1980
Facebook : ศูนย์เรียนการพัฒนาสาตรีและครอบครัวฯ จังหวัดชลบุรี
👉ช่องทางการสมัครฯ👈
1.สมัครด้วยตัวเองที่ศูนย์ฯ
2.สมัครออนไลน์ตามลิงค์นี้ได้เลย 👇🏻
หลักสูตรบาร์เทนเดอร์ การบริการเครื่องดื่มและการผสมเครื่องดื่มขั้นพื้นฐาน รุ่นที่1


กิจกรรม สค. อื่นๆ

Share